Μια ζωγραφική του νερου  

Γιώργος Ρόρρης

Νομίζω πως η ζωγραφική του Α. Γεωργιάδη είναι κατεξοχήν μια ζωγραφική του νερού, κατέχεται ολοκληρωτικά απ’ το νερό και για τούτο, κάθε στιγμή νοιώθει κανείς πως οι εικόνες αλλάζουν, εξατμίζονται, ρέουν. Απ΄την ζέουσα θάλασσα, την ομίχλη, την υγρασία, την καταχνιά ως και τη βροχή, ο Γεωργιάδης δημιουργεί τις υπαινικτικές αυτές εικόνες κάνοντας νύξη ιστοριών που εναπόκειται σ’ εμάς να τις πλάσουμε.

Copyright © 2020 Andreas Georgiadis