Metamfiesi
2020
Medea
2020
Glass Menagerie
2020
The Emperor's New Clothes
2019
Odyssey by Homer
2019
Stin Ethiki me ta megala
2019
O xepesmenos Desvissis ipo tin vassilikin drin
2018
Oedipus Rex
2018
Viografia tou Patrogonikou
2019
Amlet's Father
2017

Copyright © 2020 Andreas Georgiadis