DIPETHE KAVALAS

Viographia tou patrogonikou

Kavala, Thessaloniki, Athens

Based on Maggie Kritharelli’s novel

Director
Thodoris Gonis


Scenography - costumes
Andreas Georgiadis

Lighting
Tassos Paleoroutas

Cast
Eleni Mavidou, Pavlos Stavropoulos ans Katerina Semertzidi

Premiere
April 28, 2018, Valakou Theatre, Kavala

Avlaia Theatre, Thessaloniki (December 2018), Kakoyiannis Foundation (January 2019)

press-5
press-6
press-2
press-3
press-4

Copyright © 2020 Andreas Georgiadis