VANGELIS HATZIYIANNIDIS

H metamfiesi [disguise] with Haris Alexiou

Pallas Theater | 2020, Athinaika Theatra

Text
Vangelis Hatziyannidis

Director
Stavros Ragias

With Haris Alexiou

Scenography - costumes
Andreas Georgiadis

Music
Angelos Triantafyllou

Lighting
Alexandros Alexandrou

Production
Athinaika Theatra

Premiere
October 16, 2020, Pallas Theatre - Athens

METAMFIESH-2
METAMFIESH-4
METAMFIESH-6
METAMFIESH-8
METAMFIESH-11
METAMFIESH-5
METAMFIESH-7
METAMFIESH-9
METAMFIESH-10

Copyright © 2020 Andreas Georgiadis